Fishing for Walleye
Fishing for Walleye

Custom made door

Mini Mountain Dulcimer
Mini Mountain Dulcimer

Hand made Dulcimer

Custom made King Cedar Log Bed
Custom made King Cedar Log Bed

All carved and painted

Custom Log Mantel
Custom Log Mantel

Custom made Log Mantel